Saltar al contenido principal

266 — Fabricació d'elements de formigó, guix i ciment

  Propuesta de hashtag corto

  Fabricació d'elements de formigó, guix i ciment

  Rúbrica de la agregación 3 nivells tecnològics a la cual pertenece

  16 Productes minerals no metàl·lics

  Rúbrica de la agregación 4 nivells tecnològics a la cual pertenece

  15 Altres productes minerals no metàl·lics

  Rúbrica de la agregación 55 sectors industrials a la cual pertenece

  34 Ciments, pedra i minerals no metàl·lics