Saltar al contenido principal

273 — Altres activitats de la transformació del ferro i de l'acer i producció de ferroaliatges no CECA

  Propuesta de hashtag corto

  Activitats transformació ferro i acer no CECA

  Rúbrica de la agregación 3 nivells tecnològics a la cual pertenece

  15 Prod. i 1a. tranf. de metalls (siderúrgia i metalls ferrosos)

  Rúbrica de la agregación 4 nivells tecnològics a la cual pertenece

  18 Metalls ferrosos

  Rúbrica de la agregación 55 sectors industrials a la cual pertenece

  35 Metal·lúrgia