Saltar al contenido principal

332 — Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, llevat d'equips de control per a processos industrials

  Propuesta de hashtag corto

  Fabricació d'instruments de mesura i control

  Rúbrica de la agregación 3 nivells tecnològics a la cual pertenece

  06 Instruments de precisió

  Rúbrica de la agregación 4 nivells tecnològics a la cual pertenece

  05 Equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió

  Rúbrica de la agregación 55 sectors industrials a la cual pertenece

  43 Instruments de medicina, de precisió i d'òptica