Saltar al contenido principal

1*344 — Fabricació de comptadors i aparells de mesura, control i verificació elèctrics