Saltar al contenido principal

842 — Comptabilitat, consellers fiscals i censors jurats de comptes

    Presten serveis a les empreses i organismes en temes de comptabilitat tenidoria de llibres, censura de comptes, auditoria, matèria fiscal, econòmica i financera i altres serveis independents d'assessoria fiscal i comptable.

    No s'hi inclou les unitats que realitzen aquests serveis dintre d'una empresa o organismes, que es consideraran com a unitats administratvies i es classificaran en la mateixa rúbrica que l'empresa o organisme del qual depenen.

    Correspondencia con NACE-70 (ca)
    Código Descripción
    836 Comptabilitat, assessoria fiscal i auditoria