Saltar al contenido principal

6410 — Treballadors qualificats en activitats forestals i del medi natural

  Els treballadors qualificats en activitats forestals i del medi natural planifiquen, organitzen i realitzen operacions per conrear, conservar i explotar boscos naturals i artificials.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Avaluar llocs aptes per a la reforestació, seleccionar plàntules i plantar arbres utilitzant eines manuals, i verificar i cuidar llocs linears de plantació forestal o aforestació.
  • Localitzar arbres per per a la tala i estimar el volum de fusta.
  • Manipular la motoserra i altres serres mecàniques per aclarir boscos joves, podar, escapçar i abatre arbres i serrar-los en troncs.
  • Tallar productes de fusta tosca utilitzant troncs en el mateix lloc de tala.
  • Apilar i carregar troncs en abocadors o fer-los surar riu avall.
  • Col·laborar amb els agents i els bombers forestals per a la prevenció i lluita contra incendis.
  • Controlar males herbes i malesa en la regeneració dels llocs linears de plantació forestal o aforestació utilitzant eines manuals i productes químics.
  • Manipular i mantenir topadores, excavadores o altres màquines per arrossegar o equips de preparació de terreny per a àrees que cal regenerar.
  • Recol·lectar cons de llavors, podar arbres i ajudar en el mostreig de plantacions i el marcatge d'arbres per efectuar les operacions consegüents.
  • Capacitar i supervisar altres treballadors en procediments forestals, incloent-hi peons forestals i operaris de maquinària forestal.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Carboners (de carbó vegetal)
  • Encarregats i capatassos forestals
  • Extractors de suro
  • Treballadors forestals qualificats

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Agents forestals (vegeu 5995)
  • Bombers forestals (vegeu 5932)
  • Conductors de maquinària forestal mòbil (vegeu 8322)
  • Directors d'explotacions forestals (vegeu 1311)
  • Enginyers forestals (vegeu 2423)
  • Enginyers tècnics forestals i del medi natural (vegeu 2425)
  • Gerents d'explotacions forestals (vegeu 1311)
  • Guardes forestals (vegeu 5995)
  • Llenyataires (vegeu 9543)
  • Operadors de maquinària forestal mòbil (vegeu 8322)
  • Peons forestals (vegeu 9543)
  • Tècnics forestals i del medi natural (vegeu 3143)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Treballadors act. forestals i del medi natural

  Correspondencia con CIUO-2008 (ca)
  Código Descripción
  6210 Treballadors forestals qualificats i afins
  Correspondencia con CIUO-2008 (en)
  Código Descripción
  6210 Forestry and related workers