Saltar al contenido principal

1701 — Gerents d'explotacions agràries, de caça, pesca i silvicultura sense assalariats

  Hi pot haver ocupacions que es trobin en el límit d'aquest grup primari 1701 i els subgrups principals 601, 611 i 631. Es considerarà que aquestes ocupacions pertanyen al grup primari 1701 quan més d'un terç del temps dedicat al treball consisteixi a realitzar les tasques pròpies i exclusives de la gerència de l'empresa. En cas contrari, es classificaran en el 601, 611 i 631 respectivament.

  Els gerents d'explotacions agràries, de caça, pesca i silvicultura sense assalariats planifiquen, dirigeixen i coordinen les activitats de l'empresa agrària o pesquera.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Planificar i dirigir la política de l'empresa.
  • Elaborar els pressupostos.
  • Negociar amb els proveïdors, els clients i altres organitzacions.
  • Efectuar contractes amb altres empreses o amb treballadors autònoms per exercir les tasques pròpies de l'empresa.
  • Exercir tasques afins.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Gerent d'explotacions agràries sense assalariats
  • Gerent d'explotacions de caça sense assalariats
  • Gerent d'explotacions de pesca i piscicultura sense assalariats
  • Gerent d'explotacions de silvicultura sense assalariats

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Agricultor per compte propi (601)
  • Director de departament de producció d'empreses agràries (1121)
  • Pescador i treballador per compte propi qualificat en activitats pesqueres (631)
  • Ramader per compte propi (611)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Gerents empresa agrària i pesca sense assalariats