Saltar al contenido principal

6209 — Treballadors qualificats en activitats ramaderes ncaa

  Aquest grup primari comprèn criadors d'animals orientats al mercat no classificats en el subgrup 620, "Treballadors qualificats en activitats ramaderes (incloses les avícoles, apícoles i similars)". Per exemple, el grup inclou aquells que es dediquen a la cria, alimentació i cura de mamífers no domesticats, ocells de caça i altres ocells (excepte aviram), caragols, serps i altres rèptils, així com diversos insectes i animals utilitzats per a proves de laboratori, per a la venda o el lliurament de forma periòdica a compradors majoristes, organitzacions de comercialització, parcs zoològics i circs, o mercats.

  Els treballadors que produeixen una combinació de produccions animals diferents (bestiar, ocells, conills, etc.) han de classificar-se en l'epígraf que es correspon amb la producció predominant.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Efectuar el seguiment de l'activitat i les condicions del mercat, determinar els tipus i quantitat de productes per a la producció, i planificar i coordinar la producció consegüent.
  • Criar, tenir cura i alimentar els animals.
  • Sacrificar i escorxar animals i preparar els animals o els productes d'origen animal per al mercat.
  • Efectuar el seguiment i examinar els animals per detectar malalties, lesions o mals, i comprovar-ne la condició física, com ara la taxa d'augment de pes.
  • Exercir tasques relacionades amb la reproducció animal, com ara la procreació i la inseminació artificial, i ajudar en el naixement d'animals.
  • Llogar o invertir en instal·lacions, maquinària, equipaments i estructures, i mantenir-les i netejar-les.
  • Sacrificar i escorxar animals i preparar-los per al mercat.
  • Emmagatzemar i dur a terme alguns processaments dels productes.
  • Promoure i comercialitzar productes, organitzar la venda, compra i transport d'existències, productes i subministraments, i mantenir i avaluar registres de les activitats i transaccions realitzades.
  • Capacitar i supervisar treballadors en els procediments de cura dels animals i en tasques de manteniment, i adoptar mesures de salut i seguretat.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Criadors d'animals de pelleteria
  • Criadors d'animals per a laboratori
  • Criadors d'animals per a zoo
  • Criadors d'espècies d'interès cinegètic
  • Criadors d'estruços
  • Criadors d'ocells de caça
  • Criadors de bestiar equí
  • Criadors de caragols (helicicultors)
  • Criadors de gats
  • Criadors de gossos

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Ramaders en general amb predomini d'avicultura o cunicultura (vegeu 6205)
  • Ramaders en general amb predomini de bestiar boví (vegeu 6201)
  • Ramaders en general amb predomini de bestiar oví o cabrum (vegeu 6202)
  • Ramaders en general amb predomini de bestiar porcí (vegeu 6203)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Treballadors act. ramaderes ncaa