Saltar al contenido principal

122 — Gerents d'empreses de comerç al detall amb menys de deu assalariats

    Propuesta de hashtag corto

    Gerents empresa comerç detall < 10 assalariats

    Correspondencia con CIUOCOM-88 (ca)
    Código Descripción
    131 Gerents d'empreses