Saltar al contenido principal

1405 — Gerents d'empreses intermediàries i de serveis a altres empreses amb menys de deu assalariats

  Els gerents d'empreses intermediàries i de serveis a altres empreses amb menys de deu assalariats planifiquen, dirigeixen i coordinen les activitats de la petita empresa, pel seu compte o en representació del propietari.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Planificar i dirigir la política de l'empresa.
  • Elaborar els pressupostos.
  • Negociar amb els proveïdors, els clients i altres organitzacions.
  • Planificar i controlar la utilització dels recursos i contractar la mà d'obra.
  • Dirigir la feina diària.
  • Presentar informes als propietaris, si n'hi ha.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Gerent d'empreses de serveis a altres empreses amb menys de deu assalariats

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Director de departament d'operacions d'empreses de serveis a altres empreses (1127)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Gerents empresa intermediària < 10 assalariats