Saltar al contenido principal

302 — Tècnics en ciències físiques, químiques i enginyeria

    Les ocupacions incloses en el gran grup 3 es defineixen per la seva dependència directa respecte a les ocupacions classificades en el gran grup 2. La seva classificació no té res a veure amb la possessió o no d'un títol de formació profesional, i es pot suplir la qualificació del títol per mitjà de l'experiència.

    Exemple: una persona amb la possessió del títol de formació professional de segon grau, especialitat de mecànica, es pot classificar en el gran grup 3 si les tasques que realitza consisteixen a ajudar directament un equip d'enginyers en el camp de la mecànica. Per contra, es classificarà en el gran grup 7 si es dedica a la reparació de vehicles de motor.

    Propuesta de hashtag corto

    Tècnics ciències físiques, químiques i enginyeria