Saltar al contenido principal

3073 — Tècnics en control de qualitat

  Els tècnics en control de qualitat actuen en representació d'autoritats públiques o d'empreses industrials o d'altres tipus amb l'objectiu d'assegurar l'aplicació dels reglaments i les normes tècniques en la qualitat dels articles de consum.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Inspeccionar centres de producció, transformació, transport, manipulació, emmagatzematge i venda de productes per tal d'assegurar-se que aquests productes s'ajusten a les reglamentacions i les normes pertinents.
  • Inspeccionar els productes acabats o les peces fabricades a fi d'assegurar-se que estiguin d'acord amb les reglamentacions vigents i les normes de qualitat preestablertes.
  • Assessorar les empreses i el públic en general sobre l'aplicació de les reglamentacions i les normes en matèria d'higiene, sanitat, puresa i classificació de productes primaris, aliments, cosmètics i articles semblants.
  • Assessorar els fabricants, els conductors i el personal encarregat del manteniment i la reparació d'automòbils i altres vehicles sobre l'aplicació de normes tècniques i condicions que han de reunir els vehicles.
  • Inspeccionar els vehicles per tal d' assegurar-se que estiguin d'acord amb les reglamentacions pertinents i normes de qualitat preestablerta.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Tècnic en control de qualitat
  • Tècnic en control de qualitat d'alimentació

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Verificador d'aparells i quadres elèctrics (7621)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Tècnics control de qualitat