Saltar al contenido principal

4021 — Empleats de control de subministrament i inventari

  Els empleats de control de subministrament i inventari porten registres de les mercaderies produïdes i del material de producció rebut, i també del pes, el lliurament, l'expedició o l'emmagatzematge.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Organitzar i controlar la recepció i l'expedició de mercaderies i portar els registres pertinents.
  • Portar l'inventari de les existències, verificar les entrades i sortides, avaluar les necessitats i fer comandes per reposar les existències.
  • Rebre, emmagatzemar i lliurar eines, peces de recanvi, recanvis i equips diversos, i portar els registres pertinents.
  • Pesar les mercaderies rebudes, lliurades, fabricades o despatxades, i portar els registres pertinents.
  • Establir inventaris de mobiliari i d'altres efectes que s'hagin de guardar en dipòsits.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Empleat d'emmagatzematge
  • Empleat de control de pes en bàscula

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Empleats control de subministrament i inventari

  Correspondencia con CCO-2011 (ca)
  Código Descripción
  4121 Empleats de control de subministrament i inventari