Saltar al contenido principal

7120 — Treballadors del formigó armat, arrebossadors, ferrallistes i similars

  Els treballadors del formigó armat, arrebossadors, ferrallistes i similars construeixen estructures i obres amb ciment i formigó o formigó armat, preparen els encofrats per buidar-hi el ciment o el formigó, armen superfícies de ciment o formigó, cimenten obertures de parets o revestiments de pous, fan l'acabat i reparen superfícies de ciment i formigó i col·loquen terres de terratzo.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Construir i reparar terres, murs, cisternes, sitges de ciment o formigó i altres estructures de ciment o formigó.
  • Construir encofrats o acoblar elements prefabricats per buidar-hi el ciment o el formigó.
  • Cimentar obertures de parets o revestiments de pous.
  • Fer l'acabat i allisar les superfícies de les estructures de ciment i formigó.
  • Recobrir els terres d'una capa llisa i resistent de ciment i sorra.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Arrebossador
  • Encofrador de ciment o formigó
  • Ferrallista armador de formigó

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Conductor operador d'asfaltadora (8541)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Treb. formigó armat, arrebossadors i ferrallistes