Saltar al contenido principal

01 — Professionals de les ciències químiques, físiques, geològiques i tècnics similars

    Les persones compreses en aquest subgrup fan recerques i estudien les aplicacions pràctiques del coneixement de les ciències químiques, físiques, geològiques i altres de naturalesa anàloga o acompleixen tasques auxiliars de caràcter tècnic en aquests camps.

    Propuesta de hashtag corto

    Químics, físics, geòlegs i tècnics similars