Saltar al contenido principal

19390 — Altres assistents socials

    S'hi inclouen els assistents socials no classificats en les rúbriques anteriors d'aquest grup primari, com ara els que ajuden les persones físicament deficients, cecs i sords a adaptar-se a la seva situació i a superar els problemes d'ordre personal o social que en resulten i els que organitzen serveis d'assistència domèstica per a aquelles persones que no poden atendre elles mateixes les tasques de la llar.

    Descendentes

    Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.