Saltar al contenido principal

Duu a terme diverses feines pròpies del repoblament forestal i de la cura de boscos. Recull, prepara i emmagatzema llavors d'arbres; desbrossa, llaura, drena, rega, fertilitza i prepara els terrenys de sembra i les zones que s'han de repoblar; sembra pinyes, aglans i llavors d'arbres i té cura de la plantació; trasplanta els brots a les zones de repoblament; fumiga amb insecticides, construeix tanques i executa altres feines per protegir els arbres dels insectes, de malalties i d'animals nocius; poda els arbres, esclareix els boscos massa espessos i arrenca les branques esqueixades o seques i la brossa excessiva, i obre camins de protecció contra incendis (tallafocs) i els manté esclarits.

Pot construir i mantenir camins d'accés al bosc. Pot acomplir alguna de les tasques del tallador en general (631.10).

Descendentes

Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

Correspondencia con CCO-94 (ca)
Código Descripción Particiones
6241 Talladors, serradors i altres treballadors forestals 9