Saltar al contenido principal

Construeix o repara recipients de fusta (bótes, barrils, pipes, bocois, etc .) per contenir-hi substàncies líquides o sòlides. Serra, raspalla, corba i uneix la fusta per formar les dogues d'acord amb la forma que cal obtenir i n'aplega i n'iguala els caps; passa uns cèrcols al voltant del casc, encara per acabar, per tenir premudes les dogues i el sotmet a un bany de vapor per donar flexibilitat a la fusta; practica un forat en una de les dogues, que després escaira i aixamfrana; obre les ranures o galzes de les dogues i en bisella els caps; en prepara els fons serrant, recantellant, bisellant i unint les peces de fusta; encaixa la vora bisellada dels fons en les ranures de les dogues i torna a prémer els cèrcols al voltant seu; construeix i prepara els cèrcols de fusta o de metall perquè encaixin perfectament; suavitza les superfícies internes i externes del recipient, i repara els cascs defectuosos canviant-ne les dogues trencades, els fons i els cèrcols i ajustant-ne les dogues.

Pot revestir l'interior del recipient per prevenir les fugues i evitar que el líquid entri en contacte amb la fusta, i també comprovar que els junts tanquin convenientment. Pot construir i reparar dipòsits circulars de fusta per emmagatzemar-hi líquids.

Descendentes

Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

Correspondencia con CCO-94 (ca)
Código Descripción Particiones
7920 Ebenistes i treballadors similars 14