Saltar al contenido principal

033 — Enginyers tècnics industrials

    Les persones compreses en aquest grup primari ajuden els enginyers superiors en la redacció de projectes; formulen i redacten propostes tècniques d'obres i instal·lacions, amb certes limitacions; assumeixen la direcció de fàbriques i tallers i d'obres i instal·lacions de conformitat amb el projecte redactat, i efectuen valoracions, peritatges, informes, dictàmens i càlculs tècnics.