Saltar al contenido principal

13275 — Professor de formació professional i tècnica

    S'encarrega dels ensenyaments de caràcter informatiu específic en les diferents especialitats als alumnes que cursen estudis professionals, tècnics i administratius de nivell mitjà. Acompleix tasques similars a les que descriu la rúbrica 132.20 amb relació a les especialitats d'agricultura , horticultura, ramaderia, característiques dels sòls i de les aigües, economia agrícola, treball de la fusta, els metalls, la pedra, el cuir, etc ., dibuix tècnic, arts gràfiques, fotografia, mecànica, electricitat i altres oficis i arts industrials, taquigrafia, mecanografia, estenotípia, sistemes de classificació d'arxius i utilització de màquines d'oficina, i ensenya els principis teòrics i el funcionament de màquines i eines, normes de seguretat laboral i qualsevol altre aspecte del seu ensenyament pràctic.

    Descendentes

    Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.