Saltar al contenido principal

Población ocupada de 15 a 64 años. Por sectores

Población ocupada. Total 2017
Valor (media anual) % sobre el total
Cataluña 3.245,3 100,0
España 18.649,0 100,0
Zona euro 144.484,0 100,0
Unión Europea 221.421,0 100,0
Unidades: Miles.
Fuente Cataluña: Idescat. Fuente España, zona euro y Unión Europea: Eurostat.
Nota: En el total de ocupados de la zona euro y la Unión Europea se incluyen los ocupados de los que se desconoce el sector.
Población ocupada. Agricultura 2017
Valor (media anual) % sobre el total
Cataluña 53,8 1,7
España 806,3 4,3
Zona euro 4.205,6 2,9
Unión Europea 8.615,9 3,9
Unidades: Miles.
Fuente Cataluña: Idescat. Fuente España, zona euro y Unión Europea: Eurostat.
Nota: En el período 2001-2004 la fuente de los datos de España por sectores es el INE.
Población ocupada. Industria 2017
Valor (media anual) % sobre el total
Cataluña 586,9 18,1
España 2.633,5 14,1
Zona euro 24.927,0 17,2
Unión Europea 38.690,2 17,4
Unidades: Miles.
Fuente Cataluña: Idescat. Fuente España, zona euro y Unión Europea: Eurostat.
Nota: En el período 2001-2004 la fuente de los datos de España por sectores es el INE.
Población ocupada. Construcción 2017
Valor (media anual) % sobre el total
Cataluña 206,7 6,4
España 1.121,8 6,0
Zona euro 9.385,5 6,5
Unión Europea 15.047,2 6,8
Unidades: Miles.
Fuente Cataluña: Idescat. Fuente España, zona euro y Unión Europea: Eurostat.
Nota: En el período 2001-2004 la fuente de los datos de España por sectores es el INE.
Población ocupada. Servicios 2017
Valor (media anual) % sobre el total
Cataluña 2.397,9 73,9
España 14.086,8 75,5
Zona euro 105.340,0 72,6
Unión Europea 158.146,6 71,2
Unidades: Miles.
Fuente Cataluña: Idescat. Fuente España, zona euro y Unión Europea: Eurostat.
Nota: En el período 2001-2004 la fuente de los datos de España por sectores es el INE.

Fecha de publicación: 5 de febrero del 2018. Series revisadas el 16 de mayo del 2019.

Nota metodológica

La població ocupada està formada pel conjunt de persones que de tenen 15 a 64 anys i que, durant la setmana de referència, han treballat com a mínim una hora a canvi d'un sou, benefici o guany familiar, o que no eren a la feina però que tenien una feina o negoci del qual estaven temporalment absents.

El sector d'activitat de la població ocupada es determina a partir de l'activitat principal de l'empresa en la qual treballa i no per la seva ocupació específica. Fins al 2007, l'activitat econòmica es classifica segons la NACE-REV.1; en canvi a partir del 2008, l'activitat econòmica es classifica segons la nova NACE-REV.2.

En el cas de Catalunya i Espanya, la població ocupada comprèn les persones de 16 a 64 anys i les dades provenen de l'Enquesta de població activa de l'INE.

La informació referent a la població ocupada pel segment d'edat entre 15 i 64 anys es publica des del mes de febrer de 2017. Amb anterioritat es mostrava la població ocupada de 15 anys i més.