Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 97/1995 de 21 de febrer
1995
Català
223 Reproducció de suports enregistrats
TemaForma abreujada
CodiDescripció
223Reproducció de suports enregistrats
TemaNota explicativa

Aclariment:quan en una unitat estadística les activitats de reproducció vagin associades a l'edició, aquesta unitat es classificarà en aquesta última activitat.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema2231Reproducció de suports de so enregistrats
Tema2232Reproducció de suports de vídeo enregistrats
Tema2233Reproducció de suports d'informàtica enregistrats
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CNAE-74 (ca)
Codi CNAE-74 (ca)Partició (*)Descripció
Tema355P4Fabricació d'aparells receptors, d'enregistrament i de reproducció de so i imatge. Enregistrament de discs i cintes magnètiques
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-IAE (ca)
Codi IAE (ca)Partició (*)Descripció
Tema1*355P3Fabricació d'aparells receptors, d'enregistrament i de reproducció d'imatge i so. Enregistrament de discos i cintes magnètiques
Tema1*475P2Activitats similars a les arts gràfiques
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi CCAE-93 REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
Tema223--Reproducció de suports enregistrats
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat 3 nivells tecnològics
CodiDescripció
04Material electrònic, ràdio i telecomunicacions (ex. ordinadors)
TemaAgregat 4 nivells tecnològics
CodiDescripció
03Material electrònic, ràdio, televisió i comunicacions
TemaAgregat 55 sectors industrials
CodiDescripció
26Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats