Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 97/1995 de 21 de febrer
1995
Català
295 Fabricació de maquinària diversa per a usos específics
TemaForma abreujada
CodiDescripció
295Fabricació maquinària diversa per usos específics
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema2951Fabricació de maquinària per a les indústries metal·lúrgiques
Tema2952Fabricació de maquinària per a les indústries extractives i de la construcció
Tema2953Fabricació de maquinària per a les indústries de l'alimentació, begudes i tabac
Tema2954Fabricació de maquinària per a les indústries tèxtils, de la confecció i del cuir
Tema2955Fabricació de maquinària per a les indústries del paper i del cartó
Tema2956Fabricació d'altres tipus de maquinària per a usos específics
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CNAE-74 (ca)
Codi CNAE-74 (ca)Partició (*)Descripció
Tema316P11Fabricació d'eines i articles acabats en metalls (llevat de material elèctric)
Tema323--Construcció de màquines per a les indústries tèxtil, del cuir, del calçat i del vestit
Tema324P2Construcció de màquines i aparells per a les indústries alimentàries, químiques, del plàstic i del cautxú
Tema325P3Construcció de màquines i equips per a la mineria, construcció i obres públiques, siderúrgia i fosa, i d'elevació i manipulació
Tema329P5Construcció d'altres màquines i equips mecànics
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-IAE (ca)
Codi IAE (ca)Partició (*)Descripció
Tema1*323P1Construcció de màquines per a les indústries tèxtil, del cuir, del calçat i del vestit
Tema1*324P1Construcció de màquines i aparells per a les indústries alimentàries, químiques, del plàstic i del cautxú
Tema1*325P3Construcció de màquines i equips per a la mineria, construcció i obres públiques, siderúrgia i fosa, i d'elevació i manipulació
Tema1*329P4Construcció d'altres màquines i equips mecànics
Tema1*692P1Reparació de maquinària industrial
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi CCAE-93 REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
Tema295--Fabricació de maquinària diversa per a usos específics
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat 3 nivells tecnològics
CodiDescripció
09Maquinària i equips mecànics
TemaAgregat 4 nivells tecnològics
CodiDescripció
10Maquinària i equips mecànics
TemaAgregat 55 sectors industrials
CodiDescripció
39Màquines i equips mecànics