Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 137/2008, de 8 de juliol
2009
Català
17 Indústries del paper
TemaForma abreujada
CodiDescripció
17Indústries paper
TemaNota explicativa

Aquesta divisió comprèn:
- La fabricació de pasta de paper, paper i productes de paper transformat.

Nota: la fabricació dels productes de paper inclou una sèrie de processos connectats de forma vertical, duent-se a terme, bàsicament, tres activitats. La fabricació de la pasta paperera consisteix en separar les fibres de cel·lulosa d'altres materials de fusta, o bé en dissoldre i destenyir el paper usat i afegir a la barreja petites quantitats de reactius amb la finalitat de reforçar l'aglutinació de les fibres. La fabricació de paper comprèn l'abocament de la pasta en un garbell amb la finalitat de formar una fulla contínua. Els productes de paper transformat es fabriquen amb paper o bé amb altres materials mitjançant diverses tècniques.

Els articles de paper poden considerar impresos (papers pintats, embalatges per a regals i altres) sempre que la finalitat principal no sigui la impressió de la informació.

La fabricació de la pasta paperera, paper i cartó a granel s'inclou en el grup 171, mentre que la resta de classes inclou la producció de paper i productes de paper sotmesos a transformacions posteriors.

TemaDescendents
CodiDescripció
Tema171Fabricació de pasta de paper, paper i cartó
Tema172Fabricació d'articles de paper i de cartó
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi CCAE-93 REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
Tema21P2Indústries del paper
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-CNAE-2009 (es)
Codi CNAE-2009 (es)Partició (*)Descripció
Tema17--Industria del papel
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-NACE-REV.2 (en)
Codi NACE-REV.2 (en)Partició (*)Descripció
Tema17--Manufacture of paper and paper products
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat Nivells tecnològics Eurostat
CodiDescripció
15Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper