Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 137/2008, de 8 de juliol
2009
Català
19 Coqueries i refinació del petroli
TemaForma abreujada
CodiDescripció
19Coqueries i refinació del petroli
TemaNota explicativa

Aquesta divisió comprèn:
- La transformació del petroli cru i del carbó en productes utilitzables. El procés més general és la refinació de petroli, que consisteix, bàsicament, en la separació del petroli brut en productes components mitjançant tècniques com ara el craqueig i la destil·lació.

Aquesta divisió comprèn també:
- L'elaboració per compte propi de productes característics com ara el coc, butà, propà, querosè, fuel i altres, així com els serveis del seu tractament (per exemple, la refinació per encàrrec).
- La fabricació de gasos com ara l'età, propà i butà com a productes de les refineries de petroli.

Aquesta divisió no comprèn:
- La fabricació de gasos com ara l'età, propà i butà en altres tipus d'unitats que no siguin refineries (vegeu 2014).
- La fabricació de gasos industrials (vegeu 2011).
- L'extracció de gas natural (metà, età, butà o propà) (vegeu 0620).
- La producció de gas combustible diferent dels gasos de petroli (per exemple, gas d'hulla, gas d'aigua, gas pobre) (vegeu 3521).
- La fabricació de productes petroquímics a partir de petroli refinat (vegeu 20).

TemaDescendents
CodiDescripció
Tema191Coqueries
Tema192Refinació del petroli
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi CCAE-93 REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
Tema10P4Extracció i aglomeració d'antracita, hulla, lignit i torba
Tema23P5Coqueries, refinació de petroli i tractament de combustibles nuclears
Tema24P5Indústries químiques
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-CNAE-2009 (es)
Codi CNAE-2009 (es)Partició (*)Descripció
Tema19--Coquerías y refino de petróleo
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-NACE-REV.2 (en)
Codi NACE-REV.2 (en)Partició (*)Descripció
Tema19--Manufacture of coke and refined petroleum products
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat Nivells tecnològics Eurostat
CodiDescripció
10Coc i productes de refinació del petroli