Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 137/2008, de 8 de juliol
2009
Català
TemaGrups
CodiDescripció
Tema289Fabricació d'altres tipus de maquinària per a usos específics
Tema291Fabricació de vehicles de motor
Tema292Fabricació de carrosseries per a vehicles de motor; fabricació de remolcs i semiremolcs
Tema293Fabricació de components, peces i accessoris per a vehicles de motor i els seus motors
Tema301Construcció naval
Tema302Fabricació de locomotores i material ferroviari
Tema303Construcció aeronàutica i espacial
Tema304Fabricació de vehicles de combat
Tema309Fabricació d'altres materials de transport ncaa
Tema310Fabricació de mobles
Tema321Fabricació d'articles de joieria, bijuteria i similars
Tema322Fabricació d'instruments musicals
Tema323Fabricació d'articles d'esport
Tema324Fabricació de jocs i joguines
Tema325Fabricació d'instruments i subministraments mèdics i odontològics
Tema329Altres indústries manufactureres diverses
Tema331Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips
Tema332Instal·lació de maquinària i equips industrials
Tema351Producció, transport i distribució d'energia elèctrica
Tema352Producció de gas; distribució de combustibles gasosos per conductes urbans, excepte gasoductes
Tema353Subministrament de vapor i aire condicionat
Tema360Captació, potabilització i distribució d'aigua
Tema370Recollida i tractament d'aigües residuals
Tema381Recollida de residus
Tema382Tractament i eliminació de residus
Tema383Activitats de valorització
Tema390Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus
Tema411Promoció immobiliària
Tema412Construcció d'edificis
Tema421Construcció de carreteres, vies fèrries, ponts i túnels
Tema422Construcció de xarxes
Tema429Construcció d'altres obres d'enginyeria civil
Tema431Preparació d'obres
Tema432Instal·lacions elèctriques, de lampisteria i altres instal·lacions d'edificis i obres
Tema433Acabament d'edificis
Tema439Altres activitats especialitzades de la construcció
Tema451Venda de vehicles de motor
Tema452Manteniment i reparació de vehicles de motor
Tema453Venda de recanvis i accessoris de vehicles de motor
Tema454Venda, manteniment i reparació de motocicletes, i dels seus recanvis i accessoris
Tema461Intermediaris del comerç
Tema462Comerç a l'engròs de primeres matèries agràries i d'animals vius
Tema463Comerç a l'engròs de productes alimentaris, begudes i tabac
Tema464Comerç a l'engròs d'articles d'ús domèstic
Tema465Comerç a l'engròs d'equips per a les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC)
Tema466Comerç a l'engròs d'una altra maquinària, equips i subministraments
Tema467Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat
Tema469Comerç a l'engròs no especialitzat
Tema471Comerç al detall en establiments no especialitzats
Tema472Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en establiments especialitzats
Tema473Comerç al detall de combustibles per a l'automoció en establiments especialitzats
Tema474Comerç al detall d'equips per a les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en establiments especialitzats
Tema475Comerç al detall d'altres articles d'ús domèstic en establiments especialitzats
Tema476Comerç al detall d'articles culturals i recreatius en establiments especialitzats
Tema477Comerç al detall d'altres articles en establiments especialitzats
Tema478Comerç al detall en parades de venda i mercats ambulants
Tema479Comerç al detall fora d'establiments, excepte en parades de venda i mercats ambulants
Tema491Transport interurbà de passatgers per ferrocarril
Tema492Transport de mercaderies per ferrocarril
Tema493Altres tipus de transport terrestre de passatgers
Tema494Transport de mercaderies per carretera i servei de mudances
Tema495Transport per canonada
Tema501Transport marítim de passatgers
Tema502Transport marítim de mercaderies
Tema503Transport de passatgers per vies de navegació interiors
Tema504Transport de mercaderies per vies de navegació interiors
Tema511Transport aeri de passatgers
Tema512Transport aeri de mercaderies i transport espacial
Tema521Dipòsit i emmagatzematge
Tema522Activitats afins al transport
Tema531Activitats postals nacionals
Tema532Altres activitats postals i de correus
Tema551Hotels i allotjaments similars
Tema552Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada
Tema553Càmpings
Tema559Altres tipus d'allotjaments
Tema561Restaurants i establiments de menjars
Tema562Provisió de menjars preparats per a celebracions i altres serveis de menjars
Tema563Establiments de begudes
Tema581Edició de llibres, periòdics i altres activitats d'edició
Tema582Edició de programes informàtics
Tema591Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió
Tema592Activitats d'enregistrament de so i edició musical
Tema601Activitats de radiodifusió
Tema602Activitats de programació i emissió de televisió
Tema611Telecomunicacions per cable
Tema612Telecomunicacions sense fils
Tema613Telecomunicacions per satèl·lit
Tema619Altres activitats de telecomunicacions
Tema620Serveis de tecnologies de la informació
Tema631Processament de dades, hostatge i activitats relacionades; portals web
Tema639Altres serveis d'informació
Tema641Mediació monetària
Tema642Activitats de les societats holding
Tema643Inversió col·lectiva, fons i entitats financeres similars
Tema649Altres tipus de mediació financera
Tema651Assegurances
Tema652Reassegurances
Tema653Fons de pensions
Tema661Activitats auxiliars de la mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions
anteriors 100 anteriors 100següents 100 següents 100
Trieu un nivell
OrdreNomTipusLongitudNombre rúbriques
1TemaSeccionsALF121
2TemaDivisionsNUM288
3TemaGrupsNUM3272
4TemaClassesNUM4629