Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1974
Català
3512 Fabricació d'aparells i equips de radiocomunicació, radiodifusió i televisió
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Construcció d'aparells i equips de radiocomunicació, radioguia, radiolocalització i radiosondatge, equips emissors i transmissors de radiodifusió i televisió i altres equips i aparells per a comunicacions sense fil; també fabricació de peces i accessoris per a aquests aparells i la seva reparació.
No s'hi inclou la fabricació de receptors de ràdio i televisió i aparells de registre i reproducció de so i imatge (355.1).
TemaDescendents

Aquesta classificació no disposa de més nivells de desagregació.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CCAE-93 (ca)
Codi CCAE-93 (ca)Partició (*)Descripció
Tema32201--Fabricació d'equips d'emissió de ràdio i televisió
Tema33200P4Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, llevat d'equips de control per a processos industrials
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-NACE-70 (ca)
Codi NACE-70 (ca)Partició (*)Descripció
Tema344--Fabricació de material de telecomunicació, de comptadors, d'aparells de mesurament i de material electromèdic
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CNAE-74 (ca)-CNAE-52 (ca)
Codi CNAE-52 (ca)Partició (*)Descripció
Tema374P7Construcció de material electrònic, de telecomunicació i transmissió i cinematografia
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat CNAE-74 (ca)

Aquest codi no té forma agregada.

Aquesta classificació disposa de formes agregades a altres nivells.