Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 97/1995 de 21 de febrer
1995
Català
29541 Fabricació de maquinària per a les indústries tèxtils i de la confecció
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Aquesta subclasse comprèn:
-La fabricació de maquinària per a la indústria tèxtil:
*Màquines per a la preparación, extrusió, estampació, tallament i texturació de filatures, fils i materials sintètics o artificials.
*Màquines per a la preparació de fibres tèxtils: obridores de bales, màquines esfilagarsadores garnett, estenedores de cotó, rentadores i carbonitzadores de llanes, pintes, cardes, metxeres, etc.
*Màquines per a la filatura i per preparar fils tèxtils: debanadores, ordidores, bobinadores i altres similars.
*Telers, inclosos els telers manuals.
*Tricotoses.
*Màquines i aparells per fer xarxes nuades, tuls, puntes, passamaneria, etc.
-La fabricació de màquines i equips accessoris per a les màquines anteriorment descrites.
-La fabricació de màquines i aparells per a l'elaboració dels teixits:
*Màquines i aparells per al rentatge, blanqueig, tenyiment, aprest, acabament i impregnació de tèxtils.
*Màquines per a l'enrotllament, desenrotllament, plegament, tallament o dentatge d'articles tèxtils.
-La fabricació de màquines de cosir i les seves agulles i caps per a aquestes, per a la indústria tèxtil i de la confecció, incloses les domèstiques.
-La fabricació de màquines i aparells per a la fabricació i l'acabament del feltre o teles no teixits.
Aquesta subclasse no comprèn:
-La fabricació de planxes de tipus calandra (vegeu 29.243).
-La fabricació de cosidores emprades en enquadernacions de llibres (vegeu 29.561).
-La fabricació de maquinària per treballar la fibra o el fil de vidre (vegeu 29.564).
-La reparació de màquines de cosir d'ús domèstic (vegeu 52.720).
TemaDescendents

Aquesta classificació no disposa de més nivells de desagregació.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CNAE-74 (ca)
Codi CNAE-74 (ca)Partició (*)Descripció
Tema3231--Construcció de màquines tèxtils i dels seus accessoris
Tema3233--Construcció de màquines de cosir
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-IAE (ca)
Codi IAE (ca)Partició (*)Descripció
Tema1*3231P3Construcció de màquines tèxtils i els seus accessoris
Tema1*3233P1Construcció de màquines de cosir
Tema1*6920P11Reparació de maquinària industrial
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi CCAE-93 REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
Tema29541--Fabricació de maquinària per a les indústries tèxtils i de la confecció
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat CCAE-93 (ca)

Aquest codi no té forma agregada.

Aquesta classificació disposa de formes agregades a altres nivells.