Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1968
Català
383 Construcció de maquinària, aparells, accessoris i subministraments, elèctrics
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema3831Fabricació de màquines i aparells elèctrics industrials
Tema3832Fabricació de material i d'aparells de ràdio, de televisió i de telecomunicacions
Tema3833Fabricació d'aparells electrodomèstics
Tema3839Fabricació d'aparells i articles elèctrics ncaa
TemaCorrespondències CIIU-REV.2 (ca)-CNAE-74 (ca)
Codi CNAE-74 (ca)Partició (*)Descripció
Tema341--Fabricació de fils i cables elèctrics
Tema342--Fabricació de material elèctric d'utilització i equipament
Tema343--Fabricació de piles i acumuladors
Tema344--Fabricació de comptadors i aparells de mesurament, control i verificació elèctrics
Tema345--Fabricació d'aparells electrodomèstics
Tema346--Fabricació de llums i material d'enllumenat
Tema347--Instal·lacions elèctriques (llevat de les de la construcció)
Tema351--Fabricació d'aparells i equips de telecomunicació
Tema352--Fabricació d'aparells i equips electromèdics i d'ús professional i científic
Tema353--Fabricació d'aparells i equips electrònics de senyalització, control i programació
Tema354--Fabricació de components electrònics i circuits integrats
Tema355--Fabricació d'aparells receptors, d'enregistrament i de reproducció de so i imatge. Enregistrament de discs i cintes magnètiques
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CIIU-REV.2 (ca)-CIIU-REV.3 (ca)
Codi CIIU-REV.3 (ca)Partició (*)Descripció
Tema221--Activitats d'edició
Tema222--Activitats d'impressió i activitats dels serveis que s'hi relacionen
Tema292--Fabricació de maquinària d'ús especial
Tema293--Fabricació d'aparells d'ús domèstic ncaa
Tema311--Fabricació de motors, generadors i transformadors elèctrics
Tema312--Fabricació d'aparells de distribució i control
Tema313--Fabricació de fils i cables aïllats
Tema314--Fabricació d'acumuladors i piles i bateries primàries
Tema315--Fabricació de llums elèctrics i equips d'il·luminació
Tema319--Fabricació d'altres tipus d'equips elèctrics ncaa
Tema321--Fabricació de tubs i vàlvules electrònics i d'altres components electrònics
Tema322--Fabricació de tubs transmissors de ràdio i televisió, i d'aparells per a telefonia i telegrafia amb fils
Tema323--Fabricació de receptors de ràdio i televisió, aparells d'enregistrament i reproducció de so i vídeo, i altres productes que s'hi relacionen
Tema331--Fabricació d'aparells i instruments mèdics i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, llevat dels instruments d'òptica
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.