Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1968
Català
385 Fabricació d'equips professionals i científics, instruments de mesura i control ncaa, i d'aparells fotogràfics i instruments òptics
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema3851Fabricació de material medicoquirúrgic
Tema3852Fabricació de material fotogràfic i d'instruments òptics
Tema3853Fabricació de rellotges
TemaCorrespondències CIIU-REV.2 (ca)-CNAE-74 (ca)
Codi CNAE-74 (ca)Partició (*)Descripció
Tema391--Fabricació d'instruments de precisió, mesurament i control
Tema392--Fabricació de material mèdico-quirúrgic i d'aparells ortopèdics
Tema393--Fabricació d'instruments òptics i d'equips fotogràfics i cinematogràfics
Tema399--Fabricació de rellotges i altres instruments NCAA
Tema452--Fabricació de calçat d'artesania i a mida (inclòs el calçat ortopèdic)
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CIIU-REV.2 (ca)-CIIU-REV.3 (ca)
Codi CIIU-REV.3 (ca)Partició (*)Descripció
Tema242--Fabricació d'altres productes químics
Tema292--Fabricació de maquinària d'ús especial
Tema300--Fabricació de maquinària d'oficina, comptabilitat i informàtica
Tema319--Fabricació d'altres tipus d'equips elèctrics ncaa
Tema331--Fabricació d'aparells i instruments mèdics i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, llevat dels instruments d'òptica
Tema332--Fabricació d'instruments d'òptica i d'equips fotogràfics
Tema333--Fabricació de rellotges
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.