Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 137/2008, de 8 de juliol
2009
Català
2822 Fabricació de maquinària d'elevació i manipulació
TemaForma abreujada
CodiDescripció
2822Fabricació maquinària d'elevació i manipulació
TemaNota explicativa

Aquesta classe comprèn:
- La fabricació de màquines i aparells d'elevació, càrrega, descàrrega i manipulació:
  o Polispastos, inclosos els muntats sobre bolquets, torns i argues, gats i altres elevadors fixos.
  o Grues de tota mena, pòrtics i guies ponts rodadors i similars.
  o Bolquets de forquilla i bolquets automòbils que disposen d'altres dispositius d'elevació o manipulació, ja siguin autopropulsats o no, del tipus utilitzat a les fàbriques, inclosos els bolquets de mà.
  o Manipuladors mecànics i robots industrials concebuts especialment per elevar, manipular, carregar o descarregar.
- La fabricació de transportadors, telefèrics i similars.
- La fabricació d'ascensors, escales mecàniques i passadissos rodants.
- La fabricació de components especialitzats per a la maquinària d'elevació i manipulació.

Aquesta classe no comprèn:
- La fabricació de robots industrials per a usos específics (vegeu 2899).
- La fabricació d'elevadors i transportadors de moviment continu, per a treballs subterranis (vegeu 2892).
- La fabricació de pales mecàniques, excavadores i carregadores de pala (vegeu 2892).
- La fabricació de grues flotants, grues de ferrocarril i camions grua (vegeu 3011 i 3020).
- La instal·lació d'ascensors i muntacàrregues (vegeu 4329).

TemaDescendents

Aquesta classificació no disposa de més nivells de desagregació.
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi CCAE-93 REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
Tema2922P4Fabricació de maquinària d'elevació i manipulació
Tema3550P2Fabricació d'altres materials de transport
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-CNAE-2009 (es)
Codi CNAE-2009 (es)Partició (*)Descripció
Tema2822--Fabricación de maquinaria de elevación y manipulación
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-NACE-REV.2 (en)
Codi NACE-REV.2 (en)Partició (*)Descripció
Tema2822--Manufacture of lifting and handling equipment
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat CCAE-2009 (ca)

Aquest codi no té forma agregada.

Aquesta classificació disposa de formes agregades a altres nivells.