Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 137/2008, de 8 de juliol
2009
Català
329 Altres indústries manufactureres diverses
TemaForma abreujada
CodiDescripció
329Altres indústries manufactureres diverses
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema3291Fabricació d'escombres, brotxes i raspalls
Tema3299Altres indústries manufactureres diverses ncaa
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi CCAE-93 REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
Tema205P2Fabricació d'altres productes de fusta; fabricació de productes de suro, cistelleria i esparteria
Tema252P3Fabricació de productes de matèries plàstiques
Tema268P2Fabricació de productes minerals no metàl·lics diversos
Tema287P4Fabricació de productes metàl·lics diversos, excepte mobles
Tema331P5Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics i d'aparells ortopèdics
Tema366P7Altres indústries manufactureres diverses
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-CNAE-2009 (es)
Codi CNAE-2009 (es)Partició (*)Descripció
Tema329--Industrias manufactureras n.c.o.p.
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-NACE-REV.2 (en)
Codi NACE-REV.2 (en)Partició (*)Descripció
Tema329--Manufacturing n.e.c.
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat Nivells tecnològics Eurostat
CodiDescripció
18Altres productes manufacturats