Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 137/2008, de 8 de juliol
2009
Català
331 Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips
TemaForma abreujada
CodiDescripció
331Reparació maquinària i equips
TemaNota explicativa

Aquest grup comprèn:
- La reparació especialitzada de béns produïts en el sector manufacturer amb l'objectiu de procurar que la maquinària, els equips i altres productes tornin a funcionar.
- Els serveis de manteniment general o rutinari dels productes per garantir el funcionament eficaç i evitar les averies i les reparacions innecessàries.

Aquest grup no comprèn:
- La reconstrucció de maquinària i equips (vegeu classes corresponents de les divisions 25 a 31).
- La neteja de maquinària industrial (vegeu 8122).
- La reparació i el manteniment d'ordinadors i equips de comunicació (vegeu 951).
- La reparació i el manteniment d'efectes domèstics (vegeu 952).

TemaDescendents
CodiDescripció
Tema3311Reparació de productes metàl·lics
Tema3312Reparació de maquinària
Tema3313Reparació d'equips electrònics i òptics
Tema3314Reparació d'equips elèctrics
Tema3315Reparació i manteniment naval
Tema3316Reparació i manteniment aeronàutic i espacial
Tema3317Reparació i manteniment d'altres materials de transport
Tema3319Reparació d'altres equips
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi CCAE-93 REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
Tema175P2Altres indústries tèxtils
Tema204P2Fabricació d'envasos i embalatges de fusta
Tema281P3Fabricació d'elements metàl·lics per a la construcció
Tema282P3Fabricació de cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall; fabricació de radiadors i calderes per a calefacció central
Tema283P3Fabricació de generadors de vapor
Tema286P3Fabricació d'articles de ganiveteria i coberts, eines i ferreteria
Tema287P4Fabricació de productes metàl·lics diversos, excepte mobles
Tema291P3Fabricació de màquines, equips i materials mecànics
Tema292P5Fabricació d'altres tipus de maquinària, equips i materials mecànics d'ús general
Tema293P3Fabricació de maquinària agrària
Tema294P6Fabricació de màquines eina
Tema295P5Fabricació de maquinària diversa per a usos específics
Tema296P5Fabricació d'armes i municions
Tema311P4Fabricació de motors elèctrics, transformadors i generadors
Tema312P5Fabricació d'aparells de distribució i control elèctrics
Tema315P2Fabricació de llums elèctrics i aparells d'il·luminació
Tema316P8Fabricació d'altres tipus d'equips elèctrics
Tema331P5Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics i d'aparells ortopèdics
Tema332P6Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, excepte equips de control per a processos industrials
Tema334P4Fabricació d'instruments d'òptica i d'equips fotogràfics
Tema335P2Fabricació de rellotges
Tema342P2Fabricació de carrosseries per a vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
Tema351P3Construcció i reparació naval
Tema352P2Fabricació de material ferroviari
Tema353P2Construcció aeronàutica i espacial
Tema363P3Fabricació d'instruments musicals
Tema365P4Fabricació de jocs i joguines
Tema725P2Manteniment i reparació de màquines d'oficina, comptabilitat i equips informàtics
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-CNAE-2009 (es)
Codi CNAE-2009 (es)Partició (*)Descripció
Tema331--Reparación de productos metálicos, maquinaria y equipo
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-NACE-REV.2 (en)
Codi NACE-REV.2 (en)Partició (*)Descripció
Tema331--Repair of fabricated metal products, machinery and equipment
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat CCAE-2009 (ca)

Aquest codi no té forma agregada.

Aquesta classificació disposa de formes agregades a altres nivells.