Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 137/2008, de 8 de juliol
2009
Català
3320 Instal·lació de maquinària i equips industrials
TemaForma abreujada
CodiDescripció
3320Instal·lació maquinària i equips industrials
TemaNota explicativa

Aquesta classe comprèn:
- La instal·lació de maquinària industrial en plantes industrials.
- El muntatge d'equips de control de processos industrials.
- La instal·lació d'altres equips industrials, com ara equips de comunicacions, equips de radiació i electromèdics i similars.
- El desmuntatge de maquinària i equips de gran escala.
- Les activitats de personal especialitzat en reparacions.
- El muntatge de maquinària.
- La instal·lació d'equips per a bitlleres automàtiques.

Aquesta classe no comprèn:
- La instal·lació d'equips que constitueixen una part integral dels edificis o estructures similars, com ara la instal·lació d'escales mecàniques, cablejat elèctric, sistemes d'alarma antirobatori o sistemes d'aire condicionat es classifica com a construcció (vegeu 43):
  o La instal·lació d'ascensors i escales mecàniques, portes automàtiques i giratòries, sistemes de neteja per aspiració i similars (vegeu 4329).
  o La instal·lació de portes, escales, mobiliari comercial i similars (vegeu 4332)- La instal·lació (muntatge) d'ordinadors personals (vegeu 6209).

TemaDescendents

Aquesta classificació no disposa de més nivells de desagregació.
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi CCAE-93 REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
Tema2821P3Fabricació de cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall
Tema2830P3Fabricació de generadors de vapor
Tema2911P3Fabricació de motors i turbines, excepte els destinats a aeronaus, vehicles automòbils i ciclomotors
Tema2912P4Fabricació de bombes, compressors i sistemes hidràulics
Tema2913P4Fabricació de vàlvules i aixetes
Tema2914P3Fabricació de coixinets, engranatges i òrgans mecànics de transmissió
Tema2921P3Fabricació de forns i cremadors
Tema2922P4Fabricació de maquinària d'elevació i manipulació
Tema2923P3Fabricació de maquinària de ventilació i refrigeració no domèstica
Tema2924P4Fabricació d'altres tipus de maquinària d'ús general
Tema2932P3Fabricació d'altres tipus de maquinària agrària
Tema2942P3Fabricació de màquines eina per treballar els metalls, excepte elèctriques portàtils
Tema2943P5Fabricació d'altres tipus de màquines eina
Tema2951P3Fabricació de maquinària per a les indústries metal·lúrgiques
Tema2952P3Fabricació de maquinària per a les indústries extractives i de la construcció
Tema2953P3Fabricació de maquinària per a les indústries de l'alimentació, begudes i tabac
Tema2954P3Fabricació de maquinària per a les indústries tèxtils, de la confecció i del cuir
Tema2955P3Fabricació de maquinària per a les indústries del paper i del cartó
Tema2956P6Fabricació d'altres tipus de maquinària per a usos específics
Tema3002P2Fabricació d'ordinadors i altres equips informàtics
Tema3110P6Fabricació de motors elèctrics, transformadors i generadors
Tema3120P5Fabricació d'aparells de distribució i control elèctrics
Tema3220P3Fabricació de transmissors de radiodifusió i televisió, i d'aparells per a la radiotelefonia i radiotelegrafia amb fils
Tema3230P6Fabricació d'aparells de recepció, enregistrament i reproducció de so i imatge
Tema3310P6Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics i d'aparells ortopèdics
Tema3330--Fabricació d'equips de control per a processos industrials
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-CNAE-2009 (es)
Codi CNAE-2009 (es)Partició (*)Descripció
Tema3320--Instalación de máquinas y equipos industriales
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-NACE-REV.2 (en)
Codi NACE-REV.2 (en)Partició (*)Descripció
Tema3320--Installation of industrial machinery and equipment
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat CCAE-2009 (ca)

Aquest codi no té forma agregada.

Aquesta classificació disposa de formes agregades a altres nivells.