Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 137/2008, de 8 de juliol
2009
Català
B Indústries extractives
TemaForma abreujada
CodiDescripció
BIndústries extractives
TemaNota explicativa

Aquesta secció comprèn:
- L'extracció de minerals en el seu estat natural: sòlids (el carbó i els minerals metàl·lics), líquids (el petroli), o gasosos (el gas natural).

Nota: l'extracció abasta la mineria subterrània i a cel obert, l'explotació de pous, la mineria dels fons marins i totes les activitats suplementàries de preparació de materials en brut per a la comercialització: trituració, polvorització, neteja, assecatge, classificació i concentració de minerals, la liqüefacció de gas natural i l'aglomeració de combustibles sòlids. Aquestes operacions les duen a terme de forma freqüent les unitats que van extreure els recursos i d'altres localitzades al seu entorn.

Les activitats extractives es classifiquen en divisions, grups i classes, segons la naturalesa del mineral més important obtingut. Les divisions 05 i 06 corresponen a l'extracció de combustibles fòssils (carbó, lignit, petroli i gas); mentre que les divisions 07 i 08 corresponen als minerals metàl·lics, altres minerals i productes de les pedreres.

Determinades operacions tècniques incloses en aquesta secció i, concretament, activitats relacionades amb l'extracció d'hidrocarburs, es poden dur a terme també per compte de terceres unitats d'activitat especialitzades en qualitat de servei industrial (vegeu 09).

Aquesta secció no comprèn:
- El tractament dels minerals extrets (vegeu C).
- L'ús dels minerals extrets sense una transformació posterior per a la construcció (vegeu F).
- L'embotellament d'aigües naturals, minerals, de pous i fonts (vegeu 1107).
- La trituració, la polvorització i altres tractaments de determinades terres, roques i minerals que no es portin a terme conjuntament amb l'extracció en mines i pedreres (vegeu 239).
- La recollida, purificació i distribució d'aigua (vegeu 3600).
- Els estudis geològics, geofísics o sismogràfics (vegeu 7112).
- La preparació del terreny de les explotacions mineres (vegeu 4312).

TemaDescendents
CodiDescripció
Tema05Extracció d'antracita, hulla i lignit
Tema06Extracció de petroli brut i de gas natural
Tema07Extracció de minerals metàl·lics
Tema08Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics
Tema09Activitats de suport a les indústries extractives
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi CCAE-93 REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
TemaCP3INDÚSTRIES EXTRACTIVES
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-CNAE-2009 (es)
Codi CNAE-2009 (es)Partició (*)Descripció
TemaB--Industrias extractivas
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-NACE-REV.2 (en)
Codi NACE-REV.2 (en)Partició (*)Descripció
TemaB--Mining and quarrying
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat CCAE-2009 (ca)

Aquest codi no té forma agregada.

Aquesta classificació disposa de formes agregades a altres nivells.