Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 137/2008, de 8 de juliol
2009
Català
E Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació
TemaForma abreujada
CodiDescripció
EAigua, sanejament i gestió de residus
TemaNota explicativa

Aquesta secció comprèn:
- Les activitats relacionades amb la gestió (inclosa la recollida, el tractament i l'eliminació) de diversos tipus de residus, com ara els residus sòlids o no sòlids procedents de les llars o de la indústria, així com de llocs contaminats. El producte que resulta del procés de tractament de residus pot o bé eliminar-se o ser la base per a altres processos de producció.

Aquesta secció comprèn també:
- Les activitats de subministrament d'aigua, donat que aquestes solen efectuar-les (o efectuar-se en connexió amb) unitats que intervenen, també en el tractament d'aigües residuals.

TemaDescendents
CodiDescripció
Tema36Captació, potabilització i distribució d'aigua
Tema37Recollida i tractament d'aigües residuals
Tema38Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització
Tema39Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi CCAE-93 REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
TemaDP6INDÚSTRIES MANUFACTURERES
TemaEP2PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS I AIGUA
TemaOP7ALTRES ACTIVITATS SOCIALS I DE SERVEIS PRESTATS A LA COMUNITAT; SERVEIS PERSONALS
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-CNAE-2009 (es)
Codi CNAE-2009 (es)Partició (*)Descripció
TemaE--Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-NACE-REV.2 (en)
Codi NACE-REV.2 (en)Partició (*)Descripció
TemaE--Water supply; sewerage, waste management and remediation activities
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat CCAE-2009 (ca)

Aquest codi no té forma agregada.

Aquesta classificació disposa de formes agregades a altres nivells.