PRODCOM-EIP 2016 (ca) Classificació de l'Enquesta Industrial de Productes 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Instituto Nacional de Estadística
Espanya
--
2016
Català
1396 Productes tèxtils per a usos tècnics i industrials
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema139611Filatures metàl·liques (fins i tot entorxades) i metal·litzades
Tema139612Teixits de fils de metall i de filats metal·litzats o de filats tèxtils metal·litzats, ncaa
Tema139613Fils i cordes de cautxú revestits de tèxtils; filats tèxtils impregnats o recoberts de cautxú o plàstic (imitació catgut, etc.)
Tema139614Teixits recoberts de cola, matèries amilàcies, amb plàstic, pintats (per a decoració de teatre, etc.)
Tema139615Napes tramades per a pneumàtics de filats d'alta tenacitat de niló o altres poliamides, de polièster o de raió viscosa
Tema139616Productes i articles tèxtils per a usos tècnics, inclosos blens, maneguins, mànegues, cintes o corretges transportadores, gasses i teles per cerndre i cabassos
Tema139617Cintes; cintes sense trama unides amb adhesiu (bolducs); passamaneria i articles similars
TemaCorrespondències PRODCOM-EIP 2016 (ca)-PRODCOM-EIP 2015 (ca)
Codi PRODCOM-EIP 2015 (ca)Partició (*)Descripció
Tema1396--Productes tèxtils per a usos tècnics i industrials
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències PRODCOM-EIP 2016 (ca)-PRODCOM-EIP 2017 (ca)
Codi PRODCOM-EIP 2017 (ca)Partició (*)Descripció
Tema1396--Productes tèxtils per a usos tècnics i industrials
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.

Usted está aquí: