PRODCOM-EIP 2016 (ca) Classificació de l'Enquesta Industrial de Productes 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Instituto Nacional de Estadística
Espanya
--
2016
Català
2013 Altres productes bàsics de química inorgànica
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema201321Metal·loides
Tema201322Compostos halogenats o sulfurats dels elements no metàl·lics
Tema201323Metalls alcalins o metalls alcalinoterris, metalls de les terres rares, escandi, itri; mercuri
Tema201324Clorur d'hidrogen, òleum, altres àcids inorgànics, diòxid de silici i sofre i pentaòxid de difòsfor
Tema201325Òxids, hidròxids i peròxids, hidrazina i hidroxilamina amb les sals inorgàniques
Tema201331Halogenats metàl·lics
Tema201332Hipoclorits, clorats i perclorats
Tema201341Sulfurs, sulfits i sulfats
Tema201342Fosfinats, fosfonats, fosfats, polifosfats i nitrats, excepte de potassi
Tema201343Carbonats
Tema201351Sals d'àcids oxometàl·lics i peroxometàl·lics, metalls preciosos en forma col·loïdal
Tema201352Compostos inorgànics ncaa, inclosa l'aigua destil·lada, amalgames, excepte les amalgames de metalls preciosos
Tema201361Aigua pesant; isòtops (excepte els radioactius) i els compostos
Tema201362Cianurs, oxicianurs i cianurs complexos; fulminats, cianats i tiocianats; silicats; borats i peroxoborats (perborats) i altres sals d'àcids inorgànics
Tema201363Peròxid d'hidrogen (aigua oxigenada)
Tema201364Fosfurs, carburs, hidrurs, nitrurs, azides, siliciürs i borurs
Tema201365Compostos dels metalls de les terres rares, d'escandi i itri i de les mescles d'aquests metalls
Tema201366Altres sofres, excepte sublimat, precipitat i col·loïdal
Tema201367Pirites de ferro torrades (cendres de pirites)
Tema201368Pedres sintètiques o reconstituïdes, precioses o semiprecioses, en brut o simplement serrades o desbastades, sense llavorar (quars piezoelèctric)
TemaCorrespondències PRODCOM-EIP 2016 (ca)-PRODCOM-EIP 2015 (ca)
Codi PRODCOM-EIP 2015 (ca)Partició (*)Descripció
Tema2013--Altres productes bàsics de química inorgànica
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències PRODCOM-EIP 2016 (ca)-PRODCOM-EIP 2017 (ca)
Codi PRODCOM-EIP 2017 (ca)Partició (*)Descripció
Tema2013--Altres productes bàsics de química inorgànica
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.

Usted está aquí: