PRODCOM-EIP 2016 (ca) Classificació de l'Enquesta Industrial de Productes 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Instituto Nacional de Estadística
Espanya
--
2016
Català
2015 Adobs i compostos nitrogenats fertilitzants
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema201510Àcid nítric, àcids sulfonítrics i amoníac
Tema201520Clorur d'amoni i nitrits
Tema201531Urea
Tema201532Sulfat d'amoni (envasos > a 10 kg pes brut)
Tema201533Nitrat d'amoni (envasos > a 10 kg pes brut)
Tema201534Sals dobles i mescles de nitrat de calci i nitrat d'amoni (envasos > a 10 kg pes brut)
Tema201535Mescles de nitrat d'amoni amb carbonat de calci o amb altres matèries inorgàniques sense poder fertilitzant
Tema201536Mescles d'urea amb nitrat d'amoni en dissolució aquosa o amoniacal (envasos > a 10 kg pes brut)
Tema201539Altres adobs nitrogenats i les mescles
Tema201541Superfosfats (fins i tot d'ossos) (envasos > a 10 kg pes brut), excepte els potàssics
Tema201549Adobs fosfatats, minerals o químics (fins i tot escòries de desfosforació) (envasos > a 10 kg pes brut), excepte superfosfats
Tema201551Clorur de potassi (envasos > a 10 kg pes brut)
Tema201552Sulfat de potassi (envasos > a 10 kg pes brut)
Tema201559Adobs potàssics, minerals o químics (envasos > a 10 kg pes brut), excepte clorur i sulfat de potassi
Tema201560Nitrat sòdic (envasos > a 10 kg pes brut)
Tema201571Adobs amb nitrogen, fòsfor i potassi (envasos > a 10 kg pes brut)
Tema201572Hidrogenoortofosfat de diamoni (fosfat diamònic) (envasos > a 10 kg pes brut)
Tema201573Dihidrogenoortofosfat d'amoni (fosfat monoamònic) fins i tot mesclat amb el fosfat diamònic (envasos > a 10 kg pes brut)
Tema201574Adobs que continguin nitrats i fosfats i la resta de fertilitzants amb nitrogen i fòsfor, ncaa (envasos > a 10 kg pes brut)
Tema201575Superfosfatats potàssics i la resta de fertilitzants que continguin fòsfor i potassi (envasos > a 10 kg pes brut)
Tema201576Nitrats de potassi
Tema201579Adobs minerals o químics amb dos elements com a mínim (nitrogen, fòsfor, potassi) ncaa
Tema201580Adobs d'origen animal o vegetal (envasos > a 10 kg pes brut), excepte d'ossos
TemaCorrespondències PRODCOM-EIP 2016 (ca)-PRODCOM-EIP 2015 (ca)
Codi PRODCOM-EIP 2015 (ca)Partició (*)Descripció
Tema2015--Adobs i compostos nitrogenats fertilitzants
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències PRODCOM-EIP 2016 (ca)-PRODCOM-EIP 2017 (ca)
Codi PRODCOM-EIP 2017 (ca)Partició (*)Descripció
Tema2015--Adobs i compostos nitrogenats fertilitzants
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.

Usted está aquí: