PRODCOM-EIP 2016 (ca) Classificació de l'Enquesta Industrial de Productes 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Instituto Nacional de Estadística
Espanya
--
2016
Català
2059 Productes químics ncaa
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema205911Plaques i pel·lícules fotogràfiques, pel·lícules d'impressió instantània, sensibilitzada i sense impressionar; paper sense impressionar; paper fotogràfic
Tema205912Emulsions sensibles per a usos fotogràfics (fins i tot tòner per a impressores), excepte vernissos, coles i adhesius
Tema205920Greixos i olis animals o vegetals modificats químicament, ncaa
Tema205930Tinta, excepte les d'impremta
Tema205941Preparats lubrificants
Tema205942Preparats antidetonants; additius per a olis minerals i productes similars
Tema205943Líquids per a frens hidràulics, preparats anticongelants i líquids preparats per descongelar
Tema205951Peptones i els derivats, altres matèries proteiques i els derivats, ncaa, pólvores de pells
Tema205952Pastes per emmotllar i preparats odontològics a base de guix; medis de cultiu per al desenvolupament de microorganismes; reactius compostos de diagnosi o laboratori, ncaa
Tema205953Elements i compostos químics impurificats per utilitzar en electrònica, en discos, plaques o formes similars
Tema205954Carbó activat
Tema205955Productes d'acabament, acceleradors de tintura o fixacions de matèries colorants i productes similars
Tema205956Preparats decapatge metalls; acceleradors vulcanització; plastificants per a cautxú o matèries plàstiques; preparats catalitzadors; mescles alquibenzolens i alquinaftalens
Tema205957Preparats aglutinants per a motlles o per a nuclis de fosa; altres productes químics
Tema205958Biofuel (biocombustibles substitutius del dièsel) i les mescles, sense olis de petroli o de minerals bituminosos o amb un contingut inferior al 70% en pes
Tema205959Altres productes químics ncaa 
Tema205960Gelatines i els derivats, incloses les lactoalbúmines
TemaCorrespondències PRODCOM-EIP 2016 (ca)-PRODCOM-EIP 2015 (ca)
Codi PRODCOM-EIP 2015 (ca)Partició (*)Descripció
Tema2059--Productes químics ncaa
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències PRODCOM-EIP 2016 (ca)-PRODCOM-EIP 2017 (ca)
Codi PRODCOM-EIP 2017 (ca)Partició (*)Descripció
Tema2059--Productes químics ncaa
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.

Usted está aquí: