PRODCOM-EIP 2016 (ca) Classificació de l'Enquesta Industrial de Productes 

Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Instituto Nacional de Estadística
Espanya
--
2016
Català
2110 Productes farmacèutics bàsics
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema211010Àcids salicílics, àcids o-acetilsalicílics, amb les sals i els èsters
Tema211020Lisina, àcid glutàmic amb les sals, sals i hidròxids d'amoni quaternari, fosfoaminolípids, amides amb els derivats i les sals d'aquests compostos
Tema211031Lactones ncaa, compostos heterocíclics amb un cicle pirazole, pirimidina o triazina sense condensar, o amb estructura amb cicles fenotiazina, hidantoïna i els derivats
Tema211032Sulfonamides
Tema211040Sucres purs (excepte la glucosa i altres); èters i èsters de sucres amb les sals, excepte hormones, heteròsids i alcaloides
Tema211051Provitamines i vitamines naturals o reproduïdes per síntesi (inclou els concentrats naturals), amb els derivats i les mescles
Tema211052Hormones, prostaglandines, tromboxans i leucotriens, naturals o reproduïts per síntesi, amb els derivats i similars estructurals
Tema211053Heteròsids i alcaloides vegetals, naturals o reproduïts per síntesi, amb les sals, èters, èsters i altres derivats
Tema211054Antibiòtics
Tema211060Glàndules i altres òrgans; extrets de glàndules i altres òrgans humans i animals, ncaa
TemaCorrespondències PRODCOM-EIP 2016 (ca)-PRODCOM-EIP 2015 (ca)
Codi PRODCOM-EIP 2015 (ca)Partició (*)Descripció
Tema2110--Productes farmacèutics bàsics
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències PRODCOM-EIP 2016 (ca)-PRODCOM-EIP 2017 (ca)
Codi PRODCOM-EIP 2017 (ca)Partició (*)Descripció
Tema2110--Productes farmacèutics bàsics
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.

Usted está aquí: