Saltar al contenido principal

23 — Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics

  Aquesta divisió comprèn:

  • La fabricació de vidre i productes de vidre (per exemple, vidre pla, vidre buit, fibra de vidre, articles de vidre d'ús tècnic i altres).
  • La fabricació de productes de ceràmica, llosetes i productes de terra cuita.
  • La fabricació de ciment i guix i d'altres productes de formigó, ciment i guix.

  Aquesta divisió comprèn també:

  • Les activitats de tallament i acabament de la pedra i altres productes minerals no metàl·lics.

  En aquesta divisió s'agrupen les diferents activitats de fabricació relacionades amb una mateixa substància d'origen mineral.

  Propuesta de hashtag corto

  Indústries altres productes minerals no metàl·lics

  Correspondencia con CCAE-93 REV.1 (ca)
  Código Descripción Particiones
  26 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 2
  Correspondencia con NACE-REV.2 (en)
  Código Descripción
  23 Manufacture of other non-metallic mineral products

  Rúbrica de la agregación Nivells tecnològics Eurostat a la cual pertenece

  11 Cautxú i matèries plàstiques, productes minerals no metàl·lics i metal·lúrgia