Saltar al contenido principal

Aquest grup comprèn:

  • L'obtenció de fons en forma de dipòsits transferibles, és a dir, fons amb un valor monetari fix que s'obtenen quotidianament i de forma diferent dels de la banca central i procedents de fonts no financeres.
Descendentes
Código Descripción
6411 Banca central
6419 Altres tipus de mediació monetària

Propuesta de hashtag corto

Mediació monetària

Correspondencia con CCAE-93 REV.1 (ca)
Código Descripción
651 Mediació monetària
Correspondencia con CNAE-2009 (es)
Código Descripción
641 Intermediación monetaria
Correspondencia con NACE-REV.2 (en)
Código Descripción
641 Monetary intermediation