Saltar al contenido principal

1588 — Elaboració de preparats per a l'alimentació infantil i preparats dietètics

    Rúbrica de la agregación 5 grups destinació a la cual pertenece

    5 Béns de consum no durador

    Rúbrica de la agregación 55 sectors industrials a la cual pertenece

    08 Altres productes alimentaris i tabac