Saltar al contenido principal

2912 — Fabricació de bombes, compressors i sistemes hidràulics

    Aquesta classe comprèn també:

    • La instal·lació, reparació i manteniment de bombes i compressors.

    Rúbrica de la agregación 5 grups destinació a la cual pertenece

    3 Béns d'equipament