Saltar al contenido principal

3150 — Fabricació de llums elèctrics i aparells d'il·luminació

    Rúbrica de la agregación 5 grups destinació a la cual pertenece

    2 Béns intermedis no energètics