Saltar al contenido principal

Aquest grup comprèn:

  • Les assegurances i reassegurances de vida, continguin o no un element important d'estalvi, i altres assegurances que no siguin de vida.

Propuesta de hashtag corto

Assegurances

Correspondencia con CNAE-2009 (es)
Código Descripción
651 Seguros
Correspondencia con NACE-REV.2 (en)
Código Descripción
651 Insurance