Saltar al contenido principal

2415 — Fabricació d'adobs i compostos nitrogenats fertilitzants

    Rúbrica de la agregación 5 grups destinació a la cual pertenece

    2 Béns intermedis no energètics