Saltar al contenido principal

24150 — Fabricació d'adobs i compostos nitrogenats fertilitzants

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació d'adobs:
   • Adobs nitrogenats, fosfatats o potàssics purs o complexos.
  • Urea, fosfats naturals en brut i sals de potassi naturals en brut.
  • La fabricació de productes nitrogenats afins:
   • Àcid nítric i àcid sulfonítric, amoníac, clorur d'amoni, nitrits i nitrats de potassi, fosfats de triamoni i carbonats d'amoni.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La fabricació de productes agroquímics (vegeu 24.200).
  • El tractament de residus per destruir-los i obtenint-ne el compostatge (vegeu 90.020).

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.