Saltar al contenido principal

04 — Pilots i oficials de navegació aèria i marítima

    Les persones compreses en aquest subgrup exerceixen el comandament, condueixen les aeronaus, en dirigeixen el rumb, inspeccionen, verifiquen i regulen els equips mecànics corresponents durant el vol; porten el comandament i la direcció de vaixells i embarcacions; dirigeixen i vigilen les tasques de les sales de màquines i organitzen en els ports els serveis d'aprovisionament dels vaixells, el reclutament de la tripulació, i la revisió, la renovació o la reparació de l'equip i les instal·lacions mecàniques corresponents.

    Propuesta de hashtag corto

    Pilots i oficials de navegació aèria i marítima